Bà Trần Thị Thu Hồng – Chủ Tịch HĐQT Công Ty Bà Lê Thị Thái Hà – Tổng Giám Đốc Công Ty Câu chuyện với…