Trong suốt 4 năm qua, với chương trình “Science made Fun” bản quyền –  Học Viện Khám Phá đã hợp tác cùng hơn 60 trường Mầm non, Tiểu học hàng đầu Hà Nội tổ chức Câu Lạc Bộ, Ngoại Khóa, Summer Camp…

 

Dự án” Bé làm khoa học” trong cuộc thi “Quỹ sáng kiến kết nối Cựu Sinh Toàn Cầu – AEIF” năm 2014 của bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giúp đỡ cho hơn 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực đạt kết quả tốt.

 

Tổ chức hơn 350 Hội trại và Tiệc Khoa học tới các trung tâm, tập đoàn, công ty, cá nhân và tập thể…

Học Viện Khám Phá không ngừng mở rộng, kết hợp với các tổ chức, đoàn thể trong các dự án xã hội với mong muốn đem lại kiến thức khoa học với nhiều trẻ em nhất có thể.

Comments