Chuỗi các hoạt động trải nghiệm khoa học ngoài trời, khám phá các thảm thực vật đa dạng ở Bảo tàng Dân tộc học của các bạn nhỏ trường TH Vinschool Green Bay vừa diễn ra 2 ngày 5-6/11/2018 😍

Tại đây các con được tìm hiểu về mô hình trồng cây thủy canh, giải thích được vì sao cây không trồng trong đất mà vẫn sống và phát triển bình thường; được tự tay làm mô hình thủy canh cho lớp mình và 1 sản phẩm cá nhân cho riêng mình; được làm các thí nghiệm khoa học phân biệt nhóm chất dinh dưỡng và thật nhiều các hoạt động thú vị khác ❤

Comments