Trong suốt 4 năm qua, với chương trình “Science made Fun” bản quyền –  Học Viện Khám Phá đã hợp tác cùng hơn 60 trường…