Học Viện Khám Phá có 2 chương trình độ tuổi 4 – 6 tuổi và 7 – 12 tuổi sẽ đem lại nhiều kiến thức hấp dẫn tổng hợp về 6 lĩnh vực cho các bạn nhỏ: Sinh học, Hóa học, Vật lý, Không gian, Môi trường và Địa chất.

 

Các bạn nhỏ luôn tò mò những cuộc sống xung quanh và đây là độ tuổi tốt nhất để các bạn tiếp xúc với khoa học. Khóa học 15 buổi giúp các bạn nhỏ tìm hiểu về các sự vật, hiện tượng và sẽ được tự tay làm những thí nghiệm trong bài học của mình.

Độ tuổi 4 – 6

Độ tuổi 7-12

 

Comments