Ngày nay ở trường học thường hay lồng ghép các hoạt động ngoại khóa vào chương trình để giúp trẻ giải tỏa stress, tạo không khí thoải mái và dễ tiếp thu bài vở hơn.

Học Viện Khám Phá với nội dung ngoại khóa phong phú đã và sẽ luôn là một lựa chọn thú vị, mới mẻ và sáng tạo cho chương trình ngoại khóa của các bạn nhỏ.

Nhà trường mong muốn đăng ký ngoại khóa cho học sinh, vui lòng liên hệ sớm để Học Viện sắp xếp lịch phù hợp.

Comments