Được thành lập từ năm 1994 tại Mỹ, High Touch – High Tech là một công ty chuyên cung cấp nội dung và chương trình…