Ở lứa tuổi 7-12, các bé bắt đầu có thể tiếp thu các kiến thức khó hơn. Đối với các bé, việc khám phá ra những giải thích phía sau của các hiện tượng trở nên vô cùng quan trọng.

Khóa học 15 buổi giúp bé tìm hiểu về các sự vật, hiện tượng và sẽ được tự tay làm những thí nghiệm trong bài học của mình. Các bé sẽ được cung cấp các kiến thức về 6 lĩnh vực: Sinh học, Hóa học, Vật lý, Không gian, Môi trường và Địa chất.

Bên cạnh các kiến thức khoa học, các bé còn được trang bị các hành trang về kỹ năng như:

  • Kỹ năng đặt câu hỏi tư duy, phản biện
  • Kỹ năng làm dự án
  • Kỹ năng làm việc nhóm
  • Kỹ năng thuyế trình
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Kỹ năng leadership
  • Làm quen kỹ năng phân tích, tổng hợp, nêu vấn đề

Cùng khám phá nội dung chi tiết của 15 buổi học

Comments