Trẻ từ 3 – 6 tuổi bắt đầu biết tò mò và thích thú với những sự vật và hiện tượng xung quanh. Các bé luôn muốn quan sát, phân tích và đặt những câu hỏi về sự vật hiện tượng mình quan sát được.

Khóa học 15 buổi giúp các bé có cơ hội tiếp xúc với kiến thức khoa học bằng trực quan sinh động, từ đó phát triển khả năng tư duy của trẻ

Bên cạnh những kiến thức khoa học, các bé con có cơ hội phát triển các kỹ năng:

– Khả năng tập trung

– Năng lực quan sát

– Phát triển ngôn ngữ

– Trải nghiệm năng lực làm việc nhóm, dự án

Comments