Tháng 9 này, Học Viện Khám Phá mang đến 3 khóa học có cấp độ khó tương đương nhau: Amazing Science, Eureka Science và Fantastic Science….