Tour STEAM Bảo Tàng

Với mong muốn xây dựng thói quen và niềm yêu thích tìm hiểu thiên nhiên, văn hóa, truyền thống dân tộc Việt Nam; Học Viện Khám Phá phối hợp cùng một số bảo tàng tại Hà Nội, xây dựng hệ thống bài học STEAM kết hợp khám phá khoa học và tìm hiểu các hiện vật mang đậm giá trị thiên nhiên, lịch sử, văn hóa.