Một bông hồng đen, một khóm hoa màu lục, hay một bông hoa huệ màu xanh dương có lẽ chỉ thường có trong truyện cổ…