Học Viện Khám Phá là đơn vị giáo dục thuộc tập đoàn High Touch High Tech tại Mỹ, với Chương trình “Science made Fun” được…