Bạn yêu thích việc lập kế hoạch và tự chịu trách nhiệm? Bạn đang tìm kiếm công việc Marketing trong một môi trường năng động…